Logo Image
Objednávka kontroly dočasně práce neschopného zaměstnance
Informace poskytované při vkládání objednávky jsou vyžadovány pouze v rozsahu nezbytném pro provedení kontroly práce neschopných. Se všemi údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
* Název zaměstnavatele

* Sídlo zaměstnavatele.

* Identifikační číslo zaměstnavatele

Do tohoto pole mohou být vloženy pouze celočíselné hodnoty.

DIČ zaměstnavatele

Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.

CZ

* Já, výše uvedený, oprávněný zástupce zaměstnavatele, objednávám tímto a uděluji plnou moc společnosti Langer marketing s.r.o., provedení kontroly níže uvedeného našeho zaměstnance v období prvních 14 kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti, v souladu s novelou zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a podle ust. § 192 odst. 6 zák č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zvol jednu z následujících odpovědí* Jméno a příjmení dočasně práce neschopného zaměstnance:

Stručný popis zaměstnance:

Vložení fotografie zaměstnance:
Nahraj prosím maximálně jeden soubor

Nahrát soubory

HelpVolitelné, vhodné pro lepší identifikaci dočasně práce neschopného.
Datum narození kontrolovaného subjektu.
Odpověď musí být mezi 01.01.1930 a 31.12.2000

Adresa pobytu dočasně práce neschopného.

Datum zahájení dočasné pracovní neschopnosti

Má dočasně práce neschopný povolené vycházky?
Zvol jednu z následujících odpovědí

* Vyberte typ Vámi požadované kontroly:
Zvol jednu z následujících odpovědí
Informace a požadavky k individuální kontrole:

* Přejete si provést kontrolu o víkendu?
  ano ne
sobota (příplatek 150 Kč)
neděle (příplatek 250 Kč)
svátek (příplatek 300 Kč)
Vložení přílohy
Nahraj prosím maximálně 5 souborů

Nahrát soubory

HelpPokud je potřeba můžete vložit přílohu, akceptace příloh s koncovkou. png, gif, doc, odt, pdf, xls, xlsx
Poznámky

* Jméno a příjmení odpovědného zástupce / objednatele:

* Telefonní kontakt na odpovědného zástupce / objednatele:

* Mailový kontakt na odpovědného zástupce / objednatele:

Poznámky:

HelpMísto pro Vaše poznámky a upřesnění.